στο Φραγκοκάστελο

στην Κορυφή

η κορυφή

Ψηλορείτης 2.456