στο ίδιο σημείο

πριν ξημερώσει

πριν ξημερώσει

το μεσημέρι

το μεσημέρι

πριν νυχτώσει

πριν νυχτώσει