ένα μεσημέρι στα νότια του Ρεθύμνου

η παραλία της Τριόπετρας ησυχη

στο Φραγκοκάστελο