ένα μεσημέρι στα νότια του Ρεθύμνου

η παραλία της Τριόπετρας ησυχη

να πάμε μια εκδρομή, είπε

μεσημεριανές περιηγήσεις

ο Δασκαλογιάννης

Ε4 προς Σφακιά