στην Κορυφή

να πάμε μια εκδρομή, είπε

μεσημεριανές περιηγήσεις

ο Δασκαλογιάννης

προς τον Άγιο Παύλο